CIS & RAM _  
  2008 IEEE CIS & RAM  
  _   June 28-30 | Singapore    
_ _
_
Program committee

Arosha Senanayake

B V Babu

Cong Wang

Dikai Liu

Fang Liao

Feng Lin

Fuchun Sun

G Sen Hong

Guangbin Huang

Guoping Liu

Hai Lin

Hongbin Du

Hongbin Ma

Hongbin Zha

Hong Fan

Hong Hu

Huijun Gao

Jeff Riley

Jian Xu

Jifeng Zhang

Jinkun Liu

Kai Yew Lum

Kang Li

Kar-Ann Toh

Kay Chen Tan

Kok-Wai Wong

Lingfeng Wang

Loulin Huang

Parasuraman Subramaniam

Ruhul Sarker

Sam Kwong

Shujun Liu

Shuzhi Sam Ge

Tianmiao Wang

Tsai-Yen Li

Tsung-Che Chiang

Wei-Chiang Samuelson Hong

Weinian Zhang

Xiaofan Wang

Xiaoqi Chen

Yang Yang

Dongmei Xie

Yuanqing Xia

Yuzhen Wang

Zeyang Xia

Zhendong Sun

Zhijiang Ji

Zhijun Li

Ming Xie

Chao Liu

Chee Kian Lim

ChingSeong Tan

Chu Kiong Loo

Domenico Campolo

Han Wang

Hasan Fleyeh

Hong Hu

John-John Cabibihan

Louis Phee

Marcelo Ang

Marco Ceccarelli

Taweedej Sirithanapipat

Philippe Bonnifait

Ryuta Ozawa

 

 

 

 

 

 

 

 

  -
   © 2009 IEEE