CIS & RAM _  
  2008 IEEE CIS & RAM  
  _   June 28-30 | Singapore    
_ _
_
Program committee
CIS 2011 RAM 2011

Cabibihan, John-John

Al-Mamun, Abdullah

Chen, XiaoQi

Ang, Marcelo H. Jr.

Chen, YangQuan

Arshad, Mohd Rizal

Chien, Chiang-Ju

Cabibihan, John-John

Ding, Baocang

Chen, I-Ming

Fiorini, Paolo

Chen, XiaoQi

Gao, Huijun

Cheng, peng

Ji, Zhijian

Cui, Rongxin

Kang, Chul-Goo

Fang, Yongchun

Lan, Weiyao

Guan, Yisheng

Lee, Jang Myung

He, Siyuan

Li, Guang

Hu, Tianjiang

Li, Huaizhong

Hu, Guoqiang

Li, Kang

Li, Yangmin

Lin, Hai

Li, Yibin

Ling, Qiang

Liu, Bingbing

Liu, Jinkun

Marcos, Andres

Na, Jing

Pham, Thuong Cat

Pang, Chee Khiang

Phee, Soo Jay

Ruano, Antonio

Tee, Keng Peng

Shi, Ling

Torres, Fernando

Su, Rong

Wang, Danwei

Su, Weizhou

Wang, Han

Sun, Mingxuan

Wang, Wenhui

Sun, Zhendong

Wang, Zhuping

Tan, Ying

Wongsaisuwan, Manop

Tan, Yonghong

Xia, Yuanqing

Wang, Cong

Xing, Shusong

Wang, Gang

Yan, Liang

Wang, Han

Yang, Chenguang

Wang, Ling

Yang, Guilin

Xiao, Wendong

Yu, ming

Xu, Guangyan

Zhang, Hai-Tao

Yang, Guang-hong

Zhang, Hui

Ye, Yongqiang

Zhang, Sen

Zhang, Cishen

Zhang, Hao

Zhang, Lijun

Zhang, Yunong

Zhou, Keliang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -
   © 2010 IEEE